لیست جمهور شورای شهر تهران؛

مورد حمایت سیدمحمد خاتمی:

علی اعطا
۱۵۲۵
رضا امیدوارتجریشی
۱۶۴۵
زهرا بهروزآذر
۱۹۱۹
احسان بیسادی
۱۹۷۱
سیدمجتبی تقوی‌نژاد
۲۲۵۸
خدیجه جدا
۲۴۴۹
ژما جواهری‌پور
۲۵۴۸
افشین حبیب‌زاده
۲۶۲۶
زهیر خیری
۲۹۲۸
فائزه دولتی
۴۱۲۶
محمد سالاری
۴۵۶۹
منیر شجاعی
۴۷۸۴
آذین شرف‌خانی
۴۷۸۶
سیدمحمدرضا شریفی
۴۸۱۲
مجید صالحی فیروزآبادی
۵۱۱۴
محمد علیخانی
۵۵۸۹
الهام فخاری
۵۶۹۵
مجید فراهانی
۵۷۱۴
علی‌محمد مصلحی
۶۶۲۵
سیدحسن موسوی
۶۸۱۸
محمدحسین مهرزاد
۶۷۸۶